forside

skimmelsvamp

termografi

klimaprofil

eltavler

lækagesporing

• teknik

priser

kontakt

links


Termografi-teknik

Alle emner absorberer elektromagnetiske stråler i form af varme. Og denne varme udstråles igen fra emnet i form af infrarøde stråler (IR). Infrarøde stråler kan ikke ses af det blotte øje.

De infrarøde stråler kan opfanges af et termografikamera, omdannes til elektriske signaler og præsenteres visuelt i displayet.

IR varmebilleder kan bruges til mange formål. Termografikameraet er ideelt ved byggeinspektion, energirådgivning, kvalitetskontrol, forskning og udvikling samt til præventiv vedligeholdelse af el-anlæg og industrimaskiner.

Termografiundersøgelse er berøringsfri undersøgelse. Der udføres overflademålinger som kan dokumentere uregelmæssigheder såsom lækager, energi- og varmetab, kuldebroer og fejlsporing mm. Derved kan begyndende skader påvises i et tidligt stadie. Hvor andre kontroltyper kræver at en produktion stoppes eller at en rørinstallation skilles ad, kan der fejldiagnosticeres med et termografisk varmebillede.