forside

skimmelsvamp

termografi

klimaprofil

eltavler

lækagesporing

teknik

priser

kontakt

• links


Links

Rockwool
Læs bl.a. om mulighederne for renoveringstilskud.

Videncenter for energibesparelser i bygninger
Her kan blandt andet læses om store besparelser ved isolering af boligen som denne:
Murermestervilla i Køge
Projekt: Murermestervilla i Køge.
Byggeår: 1927. Renoveret i 2004.
Renoveringstiltag: Efterisolering af hulmur, loft, skunk og skråvægge. Vinduerne er forbedret med forsatsvinduer med energiglas, og radiatoranlæggene blev forsynet med termostatventiler.
Energibesparelser: Energiforbruget er sænket fra 53.400 kWh til 22.600 kWh årligt.
Det giver en besparelse på 22.250 kroner om året.
Investering: 157.000 kroner.
Udført af: Rockwool A/S, DTU, Danfoss og det tidligere Energimærkesekretariat for små bygninger.
I 2004 fik en murermestervilla i Køge udført en gennemgribende energirenovering af sine
161 m2, og resultatet blev, at husejeren nu kan fastholde samme indendørstemperatur som før renoveringen, men til den halve udgift. Samtidig med at varmeudgifterne er reduceret, har forbedringerne også skabt bedre komfort i huset. Det skyldes, at træk undgås.
Inden projektet gik i gang, havde målinger vist en forventet besparelse for husejeren på 47 procent af energiforbruget, men efter et år viste målinger, at den årlige besparelse endda var blevet forbedret fra de forventede 2.500 liter fyringsolie til hele 3.050 liter. Det viser, at isolering og energirenovering er en af de mest rentable investeringer, man overhovedet kan gøre i sin bolig.

skimmel.dk
Alt, hvad du kan ønske at vide om skimmel - inklusive en test der viser, om der kan gro skimmel hos dig.

Bolius - Boligejernes videncenter
information om skimmelsvamp og hvad det betyder for din bolig og din sundhed. Aktuelt nyt om tilskud mm.

Statens Byggeforskningsinstitut
Her findes artikler, pjecer og håndbøger om fugt og skimmel.

Arbejdstilsynet
Gode råd om indeklima og fugt: Vedligeholdelse, renovering og hvad du selv kan gøre.

Sundhedsstyrelsen
Hvad kan skimmelsvamp betyde for dit helbred?

Elsparefonden
En internetbaseret platform, der giver dig mulighed for løbende at tjekke og følge dit energiforbrug